16 apr. 2010

Despre contractul de munca

Orice raport de munca trebuie "guvernat" de un contract in forma scrisa, o scrisoare de angajare sau orice alta forma scrisa semnate de angajator. Legea obliga angajatorul sa informeze in scris angajatul asupra termenilor principali ai contractului si ai relatiilor de munca.
Informatiile minime care trebuiesc cuprinse intr-un contract de munca sunt:


 - partile implicate in contract;
 - locul unde angajatul isi va desfasura activitatea si sediul social al companiei angajatoare;
 - denumirea/titulatura/pozitia pe care angajatul le va ocupa si o scurta descriere a activitatilor zilnice (fisa postului acolo unde este posibil);
 - data de incepere a raposturilor de munca si, in cazurile de contracte pe perioada determinata, data de incetare a contractului;
 - acordurile/contractele colective care guverneaza termenii si conditiile de munca ale angajatului;
 - numarul de zile de concediu la care angajatul are dreptul si modalitatea de planificare a concediului (acolo unde aceasta exista);
 - numarul de zile ce constituie perioada de preaviz in cazul concedierii angajatului;
 - valoarea si modul de plata a remuneratiilor la care angajatul are dreptul;
 - numarul de ore lucrate zilnic/saptamanal de catre angajat.


Orice schimbare survenita in raporturile de munca trebuie adusa la cunostinta angajatului in scris cu cel putin 30 de zile inainte de intrarea in vigoare a modificarii.
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (Minister of Labour and Social Insurance) poate numi inspectori care sa monitorizeze aplicarea legii. Impiedicarea execritarii mandatului acestor inspectori se pedepseste cu inchisoare pentru maxim 3 luni, cu amenda, sau ambele.
In cazul unui conflict de munca, disputele sunt rezolvate de Tribunalul de Munca (Labour Disputes Court). In cazul unui proces, administrarea de probe care in sarcina angajatorului! Asadar angajatorul trebuie sa aduca probe contrare acuzatiilor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu